Home

Verdrinking in ontwikkelingslanden is een humanitaire ramp van ongekende omvang. Honderdduizenden kinderen komen terecht in zeeën, meren en rivieren en komen nooit meer terug. Het enige vaccin is om kinderen op jonge leeftijd te leren overleven in water.

Veel kinderen wonen in een levensbedreigende omgeving waar ze omringt zijn door water. Vaardigheden om te overleven in water zijn niet aangeboren, maar moeten aangeleerd te worden. De Dutch Don’t Drown Foundation is opgericht om invulling te geven aan de lokale behoefte aan kennis op het gebied van leren zwemmen.

Nederland bekleedt een uitzonderlijke positie in de wereld van het leren zwemmen. In Nederland leert 97% van alle kinderen zwemmen (bron: Mulierinstituut, 2013) zonder dat de overheid hier regelgeving voor heeft opgesteld.

Het Nederlandse leren zwemmen onderscheidt zich van het leren zwemmen op een aantal aspecten:

  • Het aanleren van de schoolslag als beginslag.
  • Het onder water kunnen zwemmen en oriënteren.
  • Het zwemmen met kleding aan.

De Dutch Don’t Drown Foundation wil fondsen werven om zweminstructeurs naar gebieden uit te zenden waar de lokale gemeenschap aangeeft behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden. Naast het directe lesgeven wordt op locatie een ‘train de trainer’ programma opgestart om zorg te dragen voor een voldoende bestendige legacy.

Projecten

Port Elizabeth, Zuid-Afrika

Verdrinking in ontwikkelingslanden is een humanitaire ramp van ongekende omvang. Honderdduizenden kinderen komen terecht in zeeën, meren en rivieren en komen nooit meer terug. Het enige vaccin is om kinderen op jonge leeftijd te leren overleven in water.

Veel kinderen wonen in een levensbedreigende omgeving waar ze omringt zijn door water. Vaardigheden om te overleven in water zijn niet aangeboren, maar moeten aangeleerd te worden. De Dutch Don’t Drown Foundation is opgericht om invulling te geven aan de lokale behoefte aan kennis op het gebied van leren zwemmen.

Nederland bekleedt een uitzonderlijke positie in de wereld van het leren zwemmen. In Nederland leert 97% van alle kinderen zwemmen (bron: Mulierinstituut, 2013) zonder dat de overheid hier regelgeving voor heeft opgesteld.

Het Nederlandse leren zwemmen onderscheidt zich van het leren zwemmen op een aantal aspecten:

  • Het aanleren van de schoolslag als beginslag.
  • Het onder water kunnen zwemmen en oriënteren.
  • Het zwemmen met kleding aan.

De Dutch Don’t Drown Foundation wil fondsen werven om zweminstructeurs naar gebieden uit te zenden waar de lokale gemeenschap aangeeft behoefte te hebben aan kennis en vaardigheden. Naast het directe lesgeven wordt op locatie een ‘train de trainer’ programma opgestart om zorg te dragen voor een voldoende bestendige legacy.